LITERACY

LITERACY: Online Portal for E-learning and Supporting Social Inclusion of People with Dyslexia

7th Framework programme, Grant Agreement Number 288596
Information and Communication Technologies Collaborative Project

Témavezető: Dr. habil. Gyarmathy Éva

Nemzetközi együttműködésű kutatási munka a diszlexiások online segítő portáljának
kifejlesztése és hatékonyságának vizsgálata.


Az ingyenes Online Portál: http://www.literacyportal.eu
• Tanácsadás
• Öntesztelés
• Készségfejlesztés
• Segítő technika
• Közösségi Zóna
• Kreatív Sarok
Online elérhető előadásanyagok:
http://www.slideshare.net/gyarme/universal-design-and-dyslexia-36103360
http://www.slideshare.net/gyarme/literacy-portal-for-dyslecitic-persons
http://www.slideshare.net/gyarme/universal-design-and-dyslexia
http://www.slideshare.net/gyarme/digital-predigitallisbon-33289148
http://www.slideshare.net/gyarme/leonardos-ellipse-dyslexia-and-assistive-technologies

MTA TTK publications on the Literacy Project, 2013-2014
Book chapter
Gyarmathy Éva (2013) Ki van kulturális lemaradásban? (Who is culturally behind?) In
Szerk. Szekszárdi Júlia: Digitális_degeneráció. 69-82.
Gyarmathy Éva (2013) Egy átmeneti korszak dilemmái. (Dilemmas of a Transient Era)
In Szerk. Szekszárdi Júlia: Digitális_degeneráció 2.0. 45-61.
Fülöp Márta Marianna (2013) Online és offline a különleges tehetségekkel. In
Tóth Péter-Ősz Rita-Hajnal Andrea (Eds): Új kihívások a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben. ISBN 978-615-5018-90-9168-186.
Gyarmathy Éva, Renate Motschnig, Ján Struhár, Dominic Hagelkruys, (2013)
Diszlexiás fiatalok 21. századi lehetőségekkel. (Dyslexic Youth with 21st Century
Opportunities) In (Szerk) Tóth Péter: Empirikus kutatások a szakmai pedagógus képzésben. Kutatási Füzetek X. 117-138.

Journal article
Gyarmathy Éva (2013) Diszlexia, a tanulás/tanítás és a tudományok a digitális kultúrában. (Dyslexia, learning/teaching and the science in the digital age.) Magyar Tudomány, 9. 1086-94.
Gyarmathy Éva (2013) Kutyaharapást szőrivel avagy a digitális technikák helye. (Hair of the Dog, or the Place of the Digital Techniques). Inspiráció, special edition, Budapest,
Gyarmathy E (2013) Dyslexic and dissymmetric: in a labyrinth of the creative abilities and disabilities in the Literacy Project. In (Eds) Veronika Makarova, Dénes Nagy:
Symmetry: Art and Science. Journal of the International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry 1-4. pp 134-139.
Gyarmathy Éva, Czenner Júlia (2014) Diszlexia és diszkrimináció. Iskolakultúra, 14/3, 41-50.
Gyarmathy Éva (2014) Diszkrimináció helyett lehetőségek. Online Portál diszlexiások számára. Inspiráció. Tehetségszám. 28-29
http://www.isze.hu/download/inspiracio/tehetseg_20140530.pdf
Gyarmathy É., Mészáros F. (2014) Leonardo's ellipse, transformations, translations and text-to-speech.
Symmetry: Art and Science. Journal of the International
Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry.

Conference proceedings
Gyarmathy E (2013) Dyslexic and dissymmetric: in a labyrinth of the creative abilities and disabilities in the Literacy Project. ISIS-Symmetry, Crete, Greece.
Fülöp Márta Mariann, Gyarmathy Éva (2013) Online és offline a különlegesekkel. (Online and offline with the exceptional ones.) III. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia. Óbudai Egyetem, november 21. Budapest, Hungary
Gyarmathy E, Egozy, Z (2014) Online Portal for E-learning and Supporting Social Inclusion of People with Dyslexia. Creating Impact Through Innovation. 9th International Conference of the British Dyslexia Association, Guildford.
Gyarmathy Éva (2014) A kis kiborgok és a kritikai gondolkodás. Digitális pedagógus konferencia 2014, ELTE PPK, Budapest.
Gyarmathy E, (2014) Leonardo's ellipse, perspective and translation. Leonardo da Vinci+ mathematics. Meeting about mathematics related to the work of Leonardo da Vinci. Campus St-Lucas KULeuven, Brussels.
Gyarmathy Éva (2014) Képességmérés e-tanulás személyre szabása érdekében a diszlexiás fiatalok és felnőttek társadalmi beilleszkedését célzó online portálon. XII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szegedi Tudományegyetem BTK.
Gyarmathy E, (2014) Online Portal for Supporting Social Inclusion of People with Dyslexia. The Literacy Project. Summer Seminar at the San Marino University, European Dyslexia Association, San Marino.