HT-RAM 2

HT-RAM 2 Magyar-Svéd haditechnikai K+F projekt 2. fázisa

 NKFIA_kedv_infob_felső.pngProjektazonosító:  ED_12-1-2012-0010

A projekt időtartama:  2013.03.01. – 2015.06.30.

A támogatást elnyerő intézet: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet

A projekt támogatási intenzitása: 100%

A projekt támogatása: 120.000.000Ft

 

 

Tartalmi összefoglaló:

A különféle felderítő módszerekkel, mindenek előtt a radarsugárzással szembeni viselkedés szempontjából a vadászrepülőgépek hajtóművei különösen problematikusak. A hajtómű üregei, így a levegő beömlő és a forró gázsugár kiömlő nyílásai visszaverik az elektromágneses hullámokat, így a radarsugárzást a kibocsátó sugárforrás felé; ez a repülőgép felderítéséhez vezet. Ahhoz, hogy a sugárhajtóművek minél kisebb mértékben verjék vissza a radarsugárzást, magas hőmérsékleten használható, jó elnyelőképességű szerkezeti anyagokra van szükség. Amennyiben ilyen anyagok rendelkezésre állnak, jelentősen növelhető a hajtóművek tervezésének szabadsági foka, ez egyúttal bővíti az egész jármű optimális kialakításának lehetőségeit.

A jelen, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési, nemzetközi együttműködés keretében végzett projekt célja egyrészt magas hőmérsékleten használható, a radarsugárzás tartományában jó elnyelőképességű szerkezeti anyagok (High Temperature Radar Absorbing Materials – HT-RAM) kifejlesztése nanotechnológia alkalmazásával, másrészt a megfelelőnek talált anyagok és a belőlük kialakított szerkezeti elemek (bevonatok, felületi rétegek, társított kerámiák) gyártástechnológiájának megalapozása.

Az ezirányú kutatások svéd partnerek kezdeményezésére (FOI, SAAB, Volvo Aero, IVF) már 2007-ben elkezdődtek (I. szakasz). Ennek során meghatároztuk a bevonatok mechanikai és mikrohullám-elnyelő tulajdonságainak minimálisan szükséges és optimális értékeit, alternatívákat dolgoztunk ki az elnyelő-réteg ideális szerkezeti felépítésére, valamint számos dielektromos elnyelő-anyag is kifejlesztésre került. Az I. szakaszban elért bíztató eredmények hatására a svéd partnerek a további közös folytatást sürgették, amely azonban finanszírozási nehézségek miatt csak 2013-ban vált ismét lehetővé.

Jelen projektben a kutatások három fő területre koncentrálódtak: (1) Magas hőmérsékleten is kedvező abszorpcióval rendelkező, mágneses veszteségeket okozó anyagok kifejlesztésére; (2) A kifejlesztett anyagokból kialakításra kerülő bevonatok  létrehozása során felmerülő gyártási problémák megoldására, valamint (3) egy radar elnyelésének mérésére magas hőmérsékleteken is alkalmas mérőlabor kialakítására a magyar projektpartnerünk (HM Arzenál Zrt.) telephelyén.

 

[A projekt eredményei]  [Beszerzett eszközök]  [Sajtó]   [Fotóalbum]

 

A projekt eredményei

Számos, kellően szélessávú és magas hőmérsékleten is kedvező abszorpcióval rendelkező mágneses veszteségeket okozó anyagot fejlesztettünk ki. A kifejlesztett anyagokból kialakításra kerülő bevonatok létrehozására kétféle technológiát vizsgáltunk, melyek során felmerülő gyártási problémákat megoldottuk. Az anyagok és a radarelnyelő bevonatok mikrohullámú vizsgálataira kialakítottunk egy magas hőmérsékletű mérésekhez is alkalmas mérőlabort a magyar projektpartnerünk (HM Arzenál Zrt.) telephelyén.

A kapott eredmények célzott felhasználási területe a hajtóművek magas hőmérsékletű részei voltak, ugyanakkor a bevonatok önmagukban vagy kisebb módosítással könnyen alkalmassá tehetők bármely más tárgy (jármű) radarkeresztmetszetének lényeges csökkentésére.

A kutatási-fejlesztési eredmények és tapasztalatok a kialakított bilaterális együttműködés további folytatását is megalapozták a bevonatok más sávokra történő optimalizálását is megcélozva, immáron más finanszírozóval (Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal).

Beszerzett eszközök

A projekt sikeres megvalósításához számos kisebb és néhány nagyobb értékű eszközt kellett beszereznünk. Ez utóbbiak az alábbiak:

  • Kemence (Nabertherm, max. 1800 °C)
  • Elektromos-hidraulikus prés (60 t)
  • Fagyasztva granuláló berendezés (Powder Pro)

Sajtóközlemények

A projekt céljairól tájékoztató sajtóközlemények:

http://www.techmonitor.hu/piacmonitor/magyar-vedelem-a-vadaszgepeken-20130726

http://index.hu/tech/2013/01/16/a_magyar_agyra_is_rafer_az_uj_radarelnyelo_bevonat/