2019-2.1.7-ERA-NET-2020-00008

Kedvezményezett neve: Természettudományi Kutatóközpont

Projekt azonosítószáma: 2019-2.1.7-ERA-NET-2020-00008

Projekt címe: Az Alzheimer-kór altípusainak korai azonosítása

A szerződött támogatási összeg: 97 800 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

Projekt időtartama: 2020.03.01.-2022.12.31.

ERA-NET szakmai összefoglalója:

Az AKK tevékenysége az E-DADS-en belül két konkrét célra fókuszál:

1. Egy olyan platform kifejlesztése az AKK-ban, mely lehetővé teszi az E-DADS keretein belül létrehozott, az AD altípusainak korai azonosítására szolgáló szoftverek alkalmazását és prediktív modellek validálását és továbbfejlesztését. Ez magában foglalja az adatkezelésre és feldolgozásra szolgáló eszközök implementálását és fejlesztését. Először is, olyan, az adatok kezelésére szolgáló eszközöket helyezünk üzembe, amik lehetővé teszik a sokrétű, jól dokumentált klinikai adatok biztonságos és védett tárolását; mindezt az E-DADS első munkafázisában kifejlesztett adatharmonizációs sémákkal és standardokkal összhangban. Ezt követően kiépítünk egy számítási infrastruktúrát, felhasználva az E-DADS és más hasonló platformok (pl. DPUK; https://www.dementiasplatform.uk) kialakítása során nyert tapasztalatokat. Az E-DADS konzorcium tagjai hozzáférnek a platformhoz, és technikai támogatást nyújtanak. A kialakítás során igazodunk az adatvédelmi szabályozásokhoz (pl. EU GDPR) a konzorciumi partnerekkel egyetemben.

2. Egy longitudinális kohorszvizsgálat megtervezése és kivitelezése preklinikai képalkotó, genetikai és plazmavizsgálatokból származó adatok gyűjtésére magyar résztvevőktől, az E-DADS szoftvereinek validálása és továbbfejlesztése céljából. A vizsgálat strukturális MR képalkotást, kognitív tesztelést, genetikai vizsgálatot, az amyloid státusz meghatározását (plazmavizsgálattal), valamint az életmódra és egészségi állapotra vonatkozó részletes adatgyűjtést foglal magában. Az E-DADS már létező adatbázisokat vesz igénybe, továbbá valós és szimulált adatokat egyaránt felhasznál az algoritmusok tesztelésére. A platformunk független és valós adatokon alapuló származtatott mérőszámokat és validációs eredményeket szolgáltat az E-DADS számára, olyan jellemzőkkel, melyek különösen lényegesek a projekt céljainak megvalósítása szempontjából: széles életkori tartomány, longitudinális adatgyűjtés, részletes fenotipizálás. Mindezek mellett az adatbázisunk egy olyan népcsoportot fog jellemezni (közép-európai), ami a már létező adatbázisok között alulreprezentált és hiánypótló, így nemcsak a kifejlesztett szoftvereszközök validálására alkalmas, hanem elősegítheti azok szélesebb körű felhasználhatóságát is. A platformunkon kezelt adatbázis minősége és részletessége példa nélküli lesz a régióban, és minden bizonnyal további projekteket fog ösztönözni. A platform elő fogja segíteni a legkorszerűbb szoftvereszközök terjesztését, hatékony környezetet biztosít más jelenleg futó és jövőbeli projekteknek, és felgyorsítja azok klinikai alkalmazhatóságát. Az E-DADS által kifejlesztésre kerülő technológia megvilágítja a korai kockázati tényezők és a lehetséges klinikai megjelenések közötti összefüggéseket. Így az egyéneket egyes AD-altípusokba sorolhatjuk évtizedekkel a betegség kezdete előtt; pontosan és személyre szabottan meghatározva a hatékony diagnosztikát, kezelést vagy megelőzést. Ez egy különösen korai terápiás ablakot nyit és olyan új, precíziós gyógyászati beavatkozásokat tesz lehetővé, amelyek az egyén patológiájáért felelős konkrét elemeket célozzák. Így lehetővé válik a betegség kialakulásának késleltetése és lefolyásának lassítása célzott életmódbeli és/vagy gyógyászati beavatkozásokkal. Ez a megközelítés természetesen alkalmazható más demenciatípusokra, neurodegeneratív állapotokra és krónikus betegségekre általában.