2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00021

NKFIA

 

 

 

 

 

 

 

Pályázat adatai:
Támogató: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal    (az NKFI Alapból megvalósuló program)
Pályázati felhívás: Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása
Pályázat azonosító száma: 2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00021
Projekt címe: Biomarkerek fejlesztése toxikológiai és biztonsági vizsgálatokhoz
Konzorcium tagjai: „TOXI - COOP" Toxikológiai Kutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Természettudományi Kutatóközpont
Konzorciumvezető: „TOXI - COOP" Toxikológiai Kutató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Megítélt összeg TTK számára: 233 880 015 Ft
Támogatás intenzitása TTK számára: 100%
Projekt kezdete: 2021.02.01.
Projekt lezárása: 2025.01.31.

Csoportok a TTK-ban:

  • Metabolikus Gyógyszer-kölcsönhatások Kutatócsoport,
  • Biomolekuláris Önrendeződés Kutatócsoport,
  • Biológiai Nanokémia Kutatócsoport

Projektvezető a TTK-ban: Monostory Katalin

Projekt tartalma:

A különböző kémiai anyagok (például humán és állatgyógyászati, valamint növényvédő szerek) élő szervezetekre gyakorolt káros hatásának, azaz toxicitásának pontos megállapítása kulcsfontosságú mind a hatósági engedélyeztetés, mind pedig a társadalmi elvárások és a gazdasági hasznosítás tekintetében. A területen a legnagyobb kihívást az új vegyületek toxicitásának, különösen máj- és vesekárosító hatásának, valamint kardiotoxicitásának pontos megállapítása jelenti, mivel a jelenleg is alkalmazott klasszikus toxikológiai biomarkerek specificitása sok esetben nem kielégítő, illetve nem elég korai indikátorai a káros mellékhatásoknak. A projekt fő célkitűzése olyan új toxikológiai biomarkerek azonosítása és kifejlesztése, amelyek az úgynevezett extracelluláris mikro-ribonukleinsavak (miRNS) kimutatásán alapulnak. A miRNS-ek különböző fehérjék termelését szabályozzák, így felhasználásukkal a potenciális toxikus hatás már korai stádiumban kimutatható. A testfolyadékokban megtalálható miRNS-ek funkcionális szempontból meghatározó hányada úgynevezett extracelluláris vezikulákban (EV-kben) találhatók. A projekt keretében a tudományterület mai állásának megfelelő legmodernebb, EV izolálási és detektálási technikák alkalmazását tervezzük. A miRNS tartalom meghatározására nagy áteresztő képességű digitális qPCR (kvantitatív polimeráz láncreakció) technika fejlesztését tervezzük, amelyet új generációs szekvenálással (NGS) validálunk. A miRNS alapú potenciális biomarkerek analitikai kimutatását in vitro sejtkultúra modelleken, modell-vegyületekkel kivitelezett toxikológiai vizsgálatokkal fogjuk kidolgozni. Az új biomarker-jelöltek validálást in vivo kisállat modellekben indukált máj- és vesekárosodás, illetve kardiotoxicitás vérplazmából és vizeletből történő miRNS alapú kimutatását tervezzük és elvégezzük azok klasszikus toxikológiai végpontokkal való összevetését.