BIOMASSZA

A megújuló energiaforrások újszerű felhasználására és korszerű energiatárolási eszközök fejlesztésére alkalmas innovatív eljárások tudományos megalapozása

Description: NKFIA_kedv_infob_felső.pngProjektazonosító:  KTIA_AIK_12-1-2012-0014

Pályázati kiírás: KTAI_AIK_12 – Nemzetközi együttműködéssel megvalósuló alap és ipari kutatási valamint Infokommunikációs technológiai fejlesztési projektek támogatása a közép-magyarországi régióban

A projekt időtartama:  2013.05.01. – 2015.10.31.

A támogatást elnyerő intézet: MTA Természettudományi Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézet

A projekt támogatási intenzitása: 100%

A projekt támogatása: 455.791.774Ft

 

Tartalmi összefoglaló:

Napjaink egyik égető fontosságú kérdése a társadalom energiaigényének biztosítása. A Nemzeti Energiastratégia 2030 című dokumentum szerint a magyar energiaellátásában növelni kell a megújuló energiaforrások, elsősorban a biomassza részarányát. Az EU Horizon 2020 keretprogramja ugyancsak nagy hangsúlyt fektet a fenntartható, bioalapú gazdaság fejlesztésére irányuló kutatásokra. Jelen projektben egyes megújuló energiaforrások, elsősorban a biomassza innovatív energetikai alkalmazásait, valamint korszerű energiatárolási eszközök és eljárások kidolgozását megalapozó kutatásokat tervezünk. A javasolt kutatási program szorosan kapcsolódik a Pannon Egyetem két, már támogatott TÁMOP projektjéhez. Az MTA TTK Anyag- és Környezetkémiai Intézetében rendelkezésre áll az a tudás és kompetencia, amely a teljes energiatermelő vertikumot átfogó kutatásokhoz szükséges, az anyagok kölcsönhatásainak molekuláris szintű vizsgálatától az ipari technológiák megalapozásáig. A tervezett projekt célja, hogy – e tudásbázist felhasználva – új kutatási eredményekkel járuljunk hozzá a biomassza, mint megújuló energiaforrás hatékony felhasználására alkalmas technológiák kidolgozásához, ilyen módon átfogva az innovációs lánc jelentős részét. A projekt keretében tovább kívánjuk fejleszteni a kutatási infrastruktúránkat, valamint bővíteni kívánjuk kutatási kapacitásunkat is, a nemzetközi projektekben való részvételünk intenzívebbé tétele érdekében. A projekt megvalósítása során erősítjük a hazai egyetemekkel korábban kiépített kapcsolatainkat. Nemzetközi kapcsolatainkat is felhasználjuk a projekt hatékony végrehajtásához és újabb hazai és nemzetközi együttműködések kialakítására törekszünk. A nemzetközi együttműködéseink lehetővé teszik fiatal kutatóink hosszabb-rövidebb idejű tanulmányútjait, melyek keretében új ismereteket szerezhetnek és itthon rendelkezésre nem álló módszereket sajátíthatnak el. A kutatásba bevonunk PhD hallgatókat, egyetemi hallgatókat, érdeklődő tanárokat és diákokat.

A projekt bemutatása

[1. munkaszakasz]      [2. munkaszakasz]    [3. munkaszakasz]  [4. munkaszakasz] [5. munkaszakasz] [Publikációs lista] [Fotóalbum]

 

Összefoglaló táblázatok a projektben elért szakmai mutatók teljesítéséről

 1. táblázat: A projekt keretében kifejlesztett új termékek

 

Termék neve

részfeladat

1.

Heterogén katalitikus eljárással előállított gamma-valerolakton

3

2.

Heterogén katalitikus eljárással előállított 2-metil-tetrahidrofurán

3

3.

Heterogén katalitikus eljárással előállított bio-üzemanyagok, C4-C19 ketonok, alkoholok és alkánok.

3

4.

Kompozit alapú, CO toleráns, korrózió ellenálló elektrokatalizátor hordozó

8

 1. táblázat: A projekt keretében kifejlesztett új technológia

 

Technológia neve

részfeladat

1.

Heterogén katalitikus eljárás gamma-valerolakton előállítására levulinsavból

3

2.

Heterogén katalitikus eljárás 2-metil-tetrahidrofurán előállítására levulinsavból

3

3.

Heterogén katalitikus eljárás bio-üzemanyagok, C4-C19 ketonok, alkoholok és alkánok előállítására.

3

4.

Metán szobahőmérsékleten végzett részleges oxidációja szén-dioxiddal rádiófrekvenciás kicsatolású nem-egyensúlyi plazmával

4

5.

Etanol részleges oxidációja vízgőzzel rádiófrekvenciás kicsatolású nem-egyensúlyi plazmával

4

6.

Eljárás wolfram beépítésére TiO2-aktívszén kompozitokba

8

 1.  táblázat: Hazai szabadalmi bejelentés

 

Találmány címe

részfeladat

1.

Biodízel üzemanyag előállítás heterogén ioncserélő gél katalizátorral (Találmányi bejelentés ügyszáma: P15005559)

2

2.

Biofűtőolaj előállítás heterogén ioncserélő katalizátorokkal (Találmányi bejelentés ügyszáma: P1500558)

2

3.

Eljárás bio-üzemanyag előállítására (Találmányi bejelentés ügyszáma: P1500571)

3

 1. táblázat: A projekt keretében létrejött új hazai projektek

 

Projekt neve

rész-feladat

MTA TTK AKI kapcsolattartó

1.

OTKA T108966 Komplexképződéssel járó elemi reakciók kinetikájának leírására alkalmas elméleti módszerek fejlesztése 2013.09.01-2017. 08. 31.

6.

Lendvay György

2.

OTKA K112094 Nanoszerkezetű polimer kotérhálók és gélek mint nanoreaktorok újszerű nanohibridek előállítására 2015. január 1- 2018. december 31.

9.

Iván Béla

A projekt eredményei

Műszerbeszerzés             

 1. Folyadékkromatográfiás rendszer
 2. GC-MS készülék
 3. Tüzelőanyagcellás tesztberendezés
 4. Plazmafáklya
 5. Membránszivattyú
 6. Szuperszámítógép 3×64 maggal
 7. Tömegáramlás-szabályzó
 8. Rotációs bepárló
 9. Fotoelektron-sokszorozó
 10. Lézerfej spekrofotométerhez
 11. Őrlőberendezés
 12. Dewar edény
 13. Turbomolekuláris szivattyú
 14. Bepárló készülék
 15. Brooks MFC / 4 csatornás szabályzó
 16. Origin v2015 szoftver

 

A projekt főbb tudományos eredményei

[1. munkaszakasz]      [2. munkaszakasz]    [3. munkaszakasz]  [4. munkaszakasz] [5. munkaszakasz]